Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies stages in het onderwijs

Advies stages in het onderwijs

Adviesnr. 1981/02 - 20 februari 1981

Uitgangspunt is de in juni 1980 gepresenteerde concept Beleidsnota Stages van de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs en Wetenschappen.

Download:Volledig advies (1441 kB)

De raad is om advies gevraagd over een aantal hoofdpunten uit  de concept-beleidsnota.
Aan bod komt onder andere:
- De juridische positie van de stagiair,
- De samenwerkings- en stageovereenkomsten, 
- De versterking van de relatie tussen het leerprogramma van de stagiair en zijn of haar stageactiviteiten, met name door deze concreet te beschrijven in de overeenkomsten.
Verder de beloning van de stagiair en/of vergoedingen voor reis- en verblijfkosten en het functioneren van de stagemarkt. Afhankelijk van de onderwijssoort en van het leerprogramma zullen er meer eisen gesteld worden aan stageplaatsen. Ook zullen er meer stageplaatsen moeten komen als bij het algemeen voortgezet onderwijs (oriënterende) stages worden ingevoerd.