Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1981 | Advies Richtlijn gewichten van voor goederenvervoer over de weg gebezigde voertuigen

Advies Richtlijn gewichten van voor goederenvervoer over de weg gebezigde voertuigen

Adviesnr. 1981/01 - 14 januari 1981

Ondanks een aantal gesignaleerde tekortkomingen vindt de commissie de richtlijn een goed uitgangspunt voor besprekingen in EEG-verband over de technische harmonisatie van bedrijfsvoertuigen.


Download:Volledig advies (776 kB)

Zij stipt aan dat de Nederlandse maxima over gewichten van voertuigen behoren tot de hoogste van Europa.
Mocht het voorstel van de Europese Commissie worden aanvaard, dan is het niveau dat in Nederland is toegestaan nog lang niet bereikt. Onder nadrukkelijk voorbehoud van de artikelsgewijs gemaakte opmerkingen kan de commissie met de voorgestelde niveaus van harmonisatie instemmen.