Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies inkomensafhankelijke bijdrageregeling AWBZ

Advies inkomensafhankelijke bijdrageregeling AWBZ

Adviesnr. 1980/21 - 21 november 1980

De raad verwerpt de regeringsvoorstellen tot wijziging van de bestaande eigenbijdrageregeling krachtens de AWBZ.

Download:Volledig advies (842 kB)

Die zouden moeten voorkomen, dat vermogensvorming optreedt tengevolge van aanzienlijke besparingen door het weghalen van de kosten van levensonderhoud voor iemand die langdurige AWBZ-verpleging geniet.
Dit argument strandt, aldus de raad omdat zulke besparingen niet kwantificeerbaar blijken te zijn.
Hetzelfde geldt, ook niet naar analogie van de Algemene Bijstandswet, voor eventuele vermogensafhankelijkheid. Werkgeversleden motiveren hun afwijzing van een inkomensafhankelijke eigenbijdrageregeling vanuit de verzekeringsgedachte.
Werknemersleden voegen daaraan toe, de verwachting dat zo'n regeling in het voordeel van beter gesitueerden zal uitwerken.