Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies inzake medezeggenschap in het onderwijs

Advies inzake medezeggenschap in het onderwijs

Adviesnr. 1980/20 - 21 november 1980

De raad staat op het standpunt dat medezeggenschap van de werknemers in het onderwijs minder goed is gewaarborgd, dan die op basis van de Wet op de ondernemingsraden.

Download:Volledig advies (1828 kB)

Het beroep van bewindslieden op vrijheid van onderwijs ex art. 208 van de Grondwet is niet overtuigend.
Wel wordt erkend, dat in het onderwijs specifieke problemen en belangengroepen zijn (bijv. ouders) waardoor een Medezeggenschapraad er wat anders kan uitzien dan een OR.
De raad acht echter gelijkwaardige inspraak als die onder de WOR vereist. Een minderheid vindt dit iets te ver gaan. Ten slotte wijst de raad over het in het algemeen te lage werknemersaantal in scholen: zelden boven de 100, meestal onder de 25.
Zie ook advies 1978/14.