Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies Beperking groei uitgaven sociale zekerheid

Advies Beperking groei uitgaven sociale zekerheid

Adviesnr. 1980/19 - 21 november 1980

De raad constateert een betreurenswaardige tendens, dat de regering hem steeds minder betrekt in de advisering omtrent ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Download:Volledig advies (2017 kB)

In dit advies worden zeven door de regering gestelde vragen omtrent sociale zekerheid behandeld.
De raad gaat onder meer in op:
De reïntegratie van arbeidsongeschikten,
Beperking van ziekteverzuim,
Passende arbeid,
Integratie van werkloosheidsregelingen,
Werkingssfeer minimumdagloon WAO/WW,
Reisurenvergoeding uit daglonen WW, ZW en WAO,
Maatregelen in het kader van de WSW
En het oneigenlijk gebruik en misbruik van de sociale zekerheid.