Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel

Advies verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel

Adviesnr. 1980/18 - 31 oktober 1980

Advies uit eigener beweging van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden.

Download:Volledig advies (810 kB)

De Europese Commissie heeft aanbevelingen gedaan voor de toepassing van het 'Algemeen Preferentieel Stelsel' (APS) voor de periode na 1980.
Deze mededelingen vormen voor de Commissie ISEA aanleiding om advies uit te brengen. Er wordt beschreven hoe het APS in de afgelopen tien jaar heeft gefunctioneerd en de voorstellen van de Europese Commissie worden becommentarieerd.