Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Interimadvies knelpunten op de arbeidsmarkt

Interimadvies knelpunten op de arbeidsmarkt

Adviesnr. 1980/17 - 24 september 1980

Advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (694 kB)

De minister streeft naar een tripartite aanpak van de knelpunten.
De Raad stelt naar aanleiding hiervan dat men moet onderscheiden naar invalshoek. Knelpunten kunnen regionaal, sectoraal dan wel categoraal zijn. Een gewestelijke benadering mag dus niet de enige zijn.
De Raad is bereid een nader oordeel te formuleren op grond van een nader uitgewerkt voorstel van de minister. De ervaringen van inmiddels begonnen experimenten met een aantal regionale coördinatiecommissies kunnen dan in de oordeelsvorming worden meegenomen.