Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies wijziging veiligheidsbesluit 1938

Advies wijziging veiligheidsbesluit 1938

Adviesnr. 1980/15 - 9 juli 1980

Advies van de Commissie Arbeidswetgeving.
De minister vraagt advies over het 'ontwerp-besluit tot wijziging van artikel 212 sexies van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938.

Download:Volledig advies (684 kB)

De commissie gaat niet in op de technische details van de adviesaanvraag.
De commissie geeft wel haar mening over de volgende aspecten van het ontwerp-besluit:
De onderscheiden typen (hijs)werktuigen,
De differentiatie van “hijsbewijzen” en opleidingen daartoe,
De overgangsregeling en de reikwijdte van het ontwerp-besluit ten aanzien van andere sectoren in de bouwnijverheid.