Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Rapport over het Nederlandse concurrentievermogen

Rapport over het Nederlandse concurrentievermogen

Adviesnr. 1980/14: 1 juli 1980 (Commissie Economische Deskundigen)

De commissie stelt dat de factoren die in de jaren zeventig hebben geleid tot de ongunstige ontwikkeling van de Nederlandse externe positie, onverminderd doorwerken, dat de compenserende groei van de aardgasuitvoer zal omslaan in een daling en dat voor de noodzakelijke toeneming van de werkgelegenheid arbeidsplaatsen moeten worden geschapen.

Download:Volledig rapport (666 kB)

Versterking van het concurrentievermogen moet tot stand komen via een verbetering van het relatieve kosten- en prijsniveau, importvervanging en/of -beperking, exportstimulering en betere aanpassing van Nederlands produkt aan groeiperspectieven. Dus niet via puur monetair beleid.
Consumptiebeperking kan niet worden gerealiseerd in de sector van de overheidsuitgaven, onder meer vanwege het onmiddellijk gevolg voor de werkgelegenheid. Daarom zal de consumptie van particulieren het moeten ontgelden door middel van een 'fors loonoffer'.