Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies verplichte vacaturemelding

Advies verplichte vacaturemelding

Adviesnr. 1980/13 - 25 juni 1980

Advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt.
In de adviesaanvraag staan twee vragen die gelijktijdig beantwoord worden.

Download:Volledig advies (614 kB)

Allereerst laat de raad weten hoe het staat tegenover de verplichte vacaturemelding en de daarmee beoogde doelen.
Vervolgens gaat de raad in op de betekenis van vacaturestatistieken. De uitwerking van de statistieken roept vragen op.
De vormgeving en uitvoering van de verplichte vacaturemelding staan in dit advies centraal.
De in Nederland voorgestelde regeling wordt vergeleken met de situatie in bijvoorbeeld België en Zweden.
Tenslotte gaat het advies in op de diverse aspecten van de verplichte vacaturemelding.