Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies Arbeidsplaatsentoeslag in de WIR

Advies Arbeidsplaatsentoeslag in de WIR

Adviesnr. 1980/12 - 20 juni 1980

De onderhavige hernieuwde studie gaat over  project- cq sectorgewijze toeslagen voor 'arbeidsplaatsen-scheppende investeringen'.

Download:Volledig advies (856 kB)

Naast praktische moeilijkheden als 'hoe staat de EEG hier tegenover' en omdat men vrij is in het kiezen van de organisatievorm van zijn bedrijf, met als gevolg: het voor de hand liggende 'schuiven' met arbeidsplaatsen, zijn er verschillen van inzicht tussen werkgevers en werknemers, die een eensluidend advies in de weg staan.
Een deel van de raad vindt, afgezien van zijn fundamentele bezwaren tegen de opzet van de WIR als zodanig, de voorgestelde projectmatige arbeidsplaatsentoeslag aanvaardbaar.
Weer een ander deel stelt een experimentele invoering voor, voorlopig beperkt tot enkele specifieke sectoren.