Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies verdeling premie WAO

Advies verdeling premie WAO

Adviesnr. 1980/08 - 18 april 1980

Het oordeel van de raad wordt gevraagd over het voornemen van de regering om artikel 77 lid 2 van de WAO zo te wijzigen, dat het mogelijk wordt, dat de werknemer meer dan de helft van de WAO-premie verschuldigd is.

Download:Volledig advies (563 kB)

De raad vraagt ook om een gerichte adviesaanvraag met betrekking tot de heffingsgrondslagen van de sociale verzekeringen, want de raad vindt dat een wijziging van de bestaande situatie grote gevolgen kan hebben voor het sociale zekerheidsstelsel.