Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Arbeidsmarktverkenning 1980

Arbeidsmarktverkenning 1980

Adviesnr. 1980/07 - 9 april 1980

Advies van de Raad voor de Arbeidsmarkt.
In de Arbeidsmarktverkenning is een aantal aspecten van het functioneren van de arbeidsmarkt aan de orde geweest.

Download:Volledig advies (2203 kB)

Een aantal onderwerpen is slechts summier behandeld.
Er dient volgens de raad nader onderzoek verricht te worden naar de economische processen die zich voltrekken buiten de officiële statistische en fiscale registratie. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan vanuit de optiek, dat het werkgelegenheidsbeleid ingebed is in een aantal randvoorwaarden. Te denken valt hierbij aan economische groei, voortschrijdende technische ontwikkeling en de behoeften en voorkeuren van burgers