Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies over wet consumentenkoop

Advies over wet consumentenkoop

Adviesnr. 1980/06 - 20 december 1979

Advies van de Commissie Consumentenaangelegenheden.

Download:Volledig advies (2851 kB)

De regering voert als motief voor het voorontwerp aan, dat de rechtspositie van de consument meer wettelijke bescherming behoeft dan thans het geval is.
De commissie behandelt de motieven en reikwijdte voor een afzonderlijke wettelijke regeling en bespreekt de koopovereenkomst in het ontwerp-Nieuw BW. De vaak conflicterende standpunten van door de commissie vertegenwoordigde groeperingen worden weergegeven.