Home | Publicaties | SER-adviezen | 1980 - 1989 | 1980 | Advies Financiering Begroting EG

Advies Financiering Begroting EG

Adviesnr. 1980/05 - 25 januari 1980

Advies van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA).
De commissie verwacht spoedige ontoereikbaarheid van de zogenaamde eigen middelen van de EG, afkomstig uit landbouwheffingen, douanerechten en een zeker deel van BTW-inkomsten.

Download:Volledig advies (377 kB)

Na de opvattingen van de Europese Commissie te hebben weergegeven (die soelaas ziet in een hoger BTW-percentage en een claim op een deel van de belasting op tabak en benzine), gaat de commissie ISEA in op haar eigen denkbeelden over het financieel functioneren van de EG.
Grote boosdoener is het aandeel van de landbouwuitgaven in het totaal van de Europese begroting, te weten 73%. Vooruitlopend op een apart advies hierover, wil de commissie al wel kwijt dat uitbreiding van de eigen middelen van de EG alleen verantwoord is, als deze samengaat met betere beheersbaarheid van de financiële lasten van het landbouwbeleid en met grotere bevoegdheden van het Europese Parlement.
Een grotere financiële armslag voor de EG kan volgens de commissie alleen door een hogere BTW-grondslag; verschillende consumptiegewoonten maken heffingen op tabak en benzine onrechtvaardig.
Ten slotte staat de commissie stil bij de mogelijkheid van lenen. Het scheppen van een communautair financieringstekort moet in beginsel leiden tot een kleiner gezamenlijk tekort van de lidstaten.