Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies over het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen in de kwartaire sector

Advies over het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen in de kwartaire sector

Adviesnr. 1979/21 - 12 december 1979

Aanleiding tot dit advies is bezorgdheid over de aard, omvang en samenstelling van de werkloosheid van de laatste jaren en met name de zorg om de ontwikkeling in komende jaren.

Download:Volledig advies (715 kB)

Enige conclusies:
Het beleid gericht op creatie en behoud van werkgelegenheid in de kwartaire sector moet geplaatst worden in een integrale aanpak, waarbij tevens de mogelijkheden van herverdeling van arbeid, arbeidstijdverkorting en het werkgelegenheidsbeleid moet worden afgewogen en op elkaar worden afgestemd.
Ook bij het werkgelegenheidsbeleid dat voor de kwartaire sector wordt gevoerd, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen behoud en creatie van arbeidsplaatsen.