Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake de introductie van een innovatietoeslag in de Wet investeringsrekening, alsmede het vraagstuk van de rapportage

Advies inzake de introductie van een innovatietoeslag in de Wet investeringsrekening, alsmede het vraagstuk van de rapportage

Adviesnr. 1979/19 - 7 december 1979

De raad is erop voorhand van overtuigd dat bevordering van de innovatie-activiteiten van wezenlijk belang is voor de Nederlandse economie en met name voor de positie van het bedrijfsleven op binnen- en buitenlandse markten.
De door de regering voorgestelde innovatietoeslag in het kader van de Wet investeringsrekening (WIR), levert echter geen wezenlijke bijdrage tot bevordering van innovatie.

Download:Volledig advies (743 kB)

De raad is voornemens een afzonderlijke Innovatie-commissie in te stellen, ondermeer voor het bestuderen van de effecten van innovatie op de sociaal-economische doelstellingen.
Met betrekking tot de rapportage in het kader van de WIR in zijn algemeenheid, moet er voor worden gezorgd, dat een adequate informatieverstrekking over de effecten van de WIR mogelijk wordt.
Geen overeenstemming bestaat over de vraag of in het kader van de WIR, een bijzonder recht op informatie moet worden toegekend aan de vakbeweging.