Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies naar aanleiding van de derde Algemene Conferentie van de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNIDO-III)

Advies naar aanleiding van de derde Algemene Conferentie van de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties (UNIDO-III)

Adviesnr. 1979/18 - 27 november 1979

De commissie acht herstructurering in industrielanden van belang voor economische ontplooiing van de ontwikkelingslanden.
Een betere arbeidsverdeling met deze landen kan zelfs al reden zijn voor deze herstructurering. De binnenlandse sociale en economische consequenties moeten worden opgevangen met een globaal, richtinggevend beleid op middellange termijn, ondermeer via structuur- en sectorbeleid van de overheid.

Download:Volledig advies (1403 kB)

Dit beleid moet criteria en instrumenten bevatten om de productie zo te oriënteren, dat zij met name beter kan worden aangepast aan de internationale arbeidsverdeling.
Een deel van de commissie wenst dat sociale partners bij zo’n beleid betrokken worden. Een ander deel wil daarover nog geen uitspraak doen. Verder staat de commissie stil bij het tot overeenstemming brengen van de investeringen met de doelstellingen van de ontvangende landen en toenemend protectionisme.
De haalbaarheid van het vorig UNIDO target, 25% van de industriële productie in de (huidige) ontwikkelingslanden in 2000, blijft in het midden. De commissie stemt in met het voorstel om de in 1977 bij wijze van experiment door UNIDO begonnen industriële sectorconsultaties op permanente leest te schoeien.
Dit is een geschikte vorm voor bespreking van mondiale ontwikkelingen. Het effect kan worden vergroot als overheid, ondernemers en vakbonden in hun beleid met de conclusies en aanbevelingen van de sectorconsultaties rekening houden.