Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies over de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen

Advies over de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen

Adviesnr. 1979/17 - 5 oktober 1979

Mannen en vrouwen hebben, ongeacht hun burgerlijke staat, een gelijkwaardig recht op arbeid. Om te kunnen komen tot gelijke kansen op arbeid, zal onder meer gestreefd moeten worden naar een versterkte/verruimde arbeidsmarktpositie van vrouwen.

Download:Volledig advies (2401 kB)

Dat vergt een groot aantal maatregelen om de knelpunten weg te nemen die samenhangen met onderwijs- en beroepenvoorlichting, met de combinatie van huishouden en baan en met de arbeidsmarktpositie van de vrouw.
Kosten mogen geen belemmering zijn bij het realiseren van betere verhoudingen. Wel moet een prioriteitstelling worden gemaakt, naar gelang van de doeltreffendheid van de maatregelen.