Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Eindrapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn

Eindrapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn

Adviesnr. 1979/15 - 16 augustus 1979

Kern van de voorstellen voor de toekomstige organisatie van de sociale zekerheid is het scheppen van een gemeenschappelijk bestuursorgaan dat zich bezighoudt met de totale uitvoering.

Download:Volledig rapport (2840 kB)

Het bestuursorgaan verzorgt de centrale coördinatie van het bestuurlijke netwerk van beleidsorganen en de circa 40 regionale kantoren. Het bestuursorgaan is tripartite samengesteld. Toezicht en beleidsinformatie moeten worden verbeterd (door middel van een onafhankelijk toezichtorgaan en de beleidsorganen van de sociale partners).
 Het bedrijfsleven blijft verantwoordelijk voor de toepassing van de regelingen en de uitvoering van premie-incasso en verwante regelingen per bedrijfstak.