Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Ontwerp-hoeveelheidsaanduidingenbesluit (warenwet) ter uitvoering van enkele EEG-richtlijnen met betrekking tot de aanduiding van de hoeveelheid op bepaalde voorverpakkingen

Advies inzake een ontwerp-hoeveelheidsaanduidingenbesluit (warenwet) ter uitvoering van enkele EEG-richtlijnen met betrekking tot de aanduiding van de hoeveelheid op bepaalde voorverpakkingen

Adviesnr. 1979/14 - 10 juli 1979

Uitvoering van enkele EEG-richtlijnen over afvulling van voorverpakkingen met een vooraf bepaalde hoeveelheid produkt en de controle daarop.

Download:Volledig advies (683 kB)

Met deze richtlijnen wordt beoogd om die technische handelsbelemmeringen in de Europese Gemeenschappen op te heffen, die hun bestaan vinden in de verschillende nationale voorschriften met betrekking tot de overeenstemming van de werkelijke inhoud van voorverpakkingen met de daarop aangegeven hoeveelheid, alsmede ten aanzien van de metrologische controles waaraan deze voorverpakkingen zijn onderworpen en de daarbij toegepaste methodes.