Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Rapport van de externe commissie van deskundigen inzake de informatiestromen en de reservevorming in de sociale verzekeringen

Rapport van de externe commissie van deskundigen inzake de informatiestromen en de reservevorming in de sociale verzekeringen

Adviesnr. 1979/10 - 21 mei 1979

Advies over maatregelen voor een betere beheersing van de kostenontwikkeling in de sociale verzekering.

Download:Volledig rapport (2592 kB)

Over de boekhouding van de sociale zekerheid.
Tevens bevat het advies een voorstel om te komen tot bundeling van de reserves AOW, AWW, AKW, KWL, AWBZ, ZFW en WAO waardoor de liquiditeitsbehoefte afneemt (schema geldstromen op p. 69).