Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies over enkele onderwerpen die op de vijfde VN-conferentie inzake handel en ontwikkeling (Unctad-V) aan de orde komen

Advies over enkele onderwerpen die op de vijfde VN-conferentie inzake handel en ontwikkeling (Unctad-V) aan de orde komen

Adviesnr. 1979/07 - 24 april 1979

Er komen allerlei vraagstukken aan de orde.
Hier worden behandeld: het interdependentievraagstuk, grondstoffenfonds, kredietverlening aan ontwikkelingslanden, cofinanciering en buitenlandse investeringen.

Download:Volledig advies (1170 kB)

Inhoud:
- het interdependentievraagstuk (agendapunt 8);
- de grondstoffenproblematiek, in het bijzonder het Gemeenschappelijke Grondstoffenfonds (punt 10);
- de particuliere kapitaalstromen naar ontwikkelingslanden, die een belangrijke rol spelen in de kapitaalvoorziening van deze landen (punt 12).

Ten aanzien van directe buitenlandse investeringen voelt de meerderheid van de commissie voor koppeling met ontwikkelingsrendement, de minderheid wil waarborgen tegen (politieke) risico's.