Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Rechtsgevolgen van de representativiteit van organisaties van ondernemers en van werknemers (ten vervolge op het advies betreffende de representativiteit bij de samenstelling van publiekrechtelijke colleges)

Advies inzake rechtsgevolgen van de representativiteit van organisaties van ondernemers en van werknemers (ten vervolge op het advies betreffende de representativiteit bij de samenstelling van publiekrechtelijke colleges)

Adviesnr. 1979/06 - 20 april 1979

Het onderhavige advies houdt zich met name bezig met eventueel rechtsgevolgen die aan de representativiteit van deze organisaties behoren te worden verbonden, buiten het reeds behandelde terrein van de samenstelling van publiekrechtelijke colleges.

Download:Volledig advies (800 kB)

Inhoud:
1. Totstandkoming van het advies
2. Algemene uitgangspunten
3. Rechtsgevolgen van de representativiteit in de relatie tussen organisaties en de overheid of publiekrechtelijke instellingen; onverplichte raadpleging; wettelijke verplichte raadpleging; raadpleging van organisaties afzonderlijk; raadpleging van organisaties in collegiaal verband
4. Representativiteit en de collectieve arbeidsovereenkomst
5. Representativiteit en algemene verbindendverklaring van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.