Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake de introductie van een energietoeslag en een milieutoeslag in de wet investeringsrekening

Advies inzake de introductie van een energietoeslag en een milieutoeslag in de wet investeringsrekening

Adviesnr. 1979/04 - 16 maart 1979

De raad is voorstander van spoedige introductie van een energietoeslag in de Wet investeringsrekening (WIR), een stelsel van subsidieregelingen is ook denkbaar maar is te omslachtig.
Het gaat hier om een algemene regeling met een continu karakter.

Download:Volledig advies (899 kB)

Een minderheid bestaande uit een vrij groot aantal leden is het eens met de doelstelling, energiebesparing.
Men is het echter niet eens met het instellen van een energietoeslag. Binnen de strakke opzet van de WIR kan men de hoogte van de toeslag niet afstellen op de gerealiseerde effecten. Beter is een subsidiestelsel. Bovendien is men van mening dat het gevaarlijk is allerlei toeslagen aan de WIR op te hangen.

De raad is tegen een milieutoeslag in de WIR. Een deel vindt dat de daarin genoemde argumenten ook gelden tegen een milieutoeslag. Deze leden pleiten voor een tijdelijke subsidieregeling voor milieuvriendelijke investeringen. Een ander deel ziet in zo'n toeslag geen effectief beleidsinstrument. De minderheid, bestaande uit een vrij groot aantal leden, vindt de argumenten ten gunste van een energietoeslag ook geldig voor een milieutoeslag.