Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake aanwijzingen van inrichtingen, of delen daarvan,waarvoor de verplichting zal gelden tot aanwezigheid van een veiligheidsrapport

Advies inzake aanwijzingen van inrichtingen, of delen daarvan,waarvoor de verplichting zal gelden tot aanwezigheid van een veiligheidsrapport

Adviesnr. 1979/03 - 15 februari 1979

Advies in het kader van een wijziging van de Veiligheidswet 1934, met name gezien mogelijke storingen die tot bedrijfsrampen kunnen leiden.
Uitgangspunten daarbij zijn: de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de mogelijkheid tot vorming of ontsnapping van gevaarlijke stoffen, die bij een ongeval brand-, explosie- of acute vergiftigingsgevaren met zich kunnen brengen.

Download:Volledig advies (581 kB)

De commissie houdt zich bezig met het aanwijzingsbeleid, de fasering van de invoering en met het Overlegorgaan voor de Chemische Industrie (in experimentele fase) waarin werknemers en werkgevers zijn vertegenwoordigd.
Dit orgaan zou kunnen worden gerangschikt onder de (voorlopige) Arbeidsraad.