Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1979 | Advies inzake maatregelen ter bescherming van de belegger bij een aantal beleggingsobjecten

Advies inzake maatregelen ter bescherming van de belegger bij een aantal beleggingsobjecten

Adviesnr. 1979/02 - 16 januari 1979

Advies met betrekking tot de effectiviteit van een verbod tot colportage voor overige beleggingsobjecten en eventuele nadere maatregelen.

Download:Volledig advies (766 kB)

Naast voorlichting is klachtenbehandeling van belang.
Hiermee zou een aan te stellen ombudsman zich bezig moeten houden. In onderling overleg zouden taken kunnen worden ingevuld. Onderwerpen van colportage zijn: verzekeringen en beleggingen.