Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Voorstel voor een verordening van de raad der EG tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het vervoer over de binnenwateren

Advies inzake het voorstel voor een verordening van de raad der EG tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het vervoer over de binnenwateren

Adviesnr. 1978/20 - 13 oktober 1978

Aangezien zich nog andere commissies over dit voorstel buigen, ziet de commissie Vervoersvraagstukken af van een uitputtende analyse en legt zij zich toe op het formuleren van een aantal algemene opvattingen over de hoofdlijnen van een sociale regeling voor de binnenvaart.

Download:Volledig advies (145 kB)

Opvattingen van de commissie over een sociale verordening voor de binnenvaart:
- algemene opzet;
- exploitatievormen in de binnenvaart;
- bekwaamheidseisen bemanning;
- bemanningssterkte;
- vrouwenarbeid;
- dienst- en rusttijdden;
- periodieke rustdagen vakantie en feestdagen;
- ontheffingen en uitzonderingen;
- controle;