Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Voorstellen van de Europese Commissie mbt de vervoersinfrastructuur (overlegprocedure en financiële bijstand gemeenschapsprojecten)

Adviezen inzake voorstellen van de Europese Commissie mbt de vervoersinfrastructuur (overlegprocedure en financiële bijstand gemeenschapsprojecten)

Adviesnr. 1978/19 - 16 december 1977

De bedoeling is een nieuwe impuls op het gebied van de infrastructuur. Dit is nodig wegens de toename van het internationaal verkeer, het belang van investeringsbeslissingen en het belang van een referentiekader en dergelijke.

Download:Volledig advies (1130 kB)

De Europese Commissie denkt hier aan leningen, subsidies en rentesubsidies voor in aanmerking komende projecten als:
-projecten op het grondgebied van een lidstaat, waarvan door niet-uitvoering een knelpunt zou kunnen ontstaan in het communautaire verkeer, om te voldoen aan de verplichting van vervoer;
-standaardisatie;