Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Rapport inzake demografische ontwikkelingen en particuliere consumptie

Rapport inzake demografische ontwikkelingen en particuliere consumptie

Adviesnr. 1978/15 - 22 augustus 1978

De overheidsbelangstelling gedurende de periode 1920-heden bepaalde zich aanvankelijk tot zekere voorlichting, vorming en juridische bescherming van de consument. 
Gaandeweg is de belangstelling zich ook gaan richten op het begrip consumptie - consumptiebeleid.

Download:Volledig rapport (2067 kB)

De overheid richt zich op individuele inkomens maar voor consumptie is primair het gezinsinkomen van belang.
De grootte van het gezin, eventueel meeverdienende echtgenote en kinderen, beïnvloedt het bestedingspatroon.
Negatieve externe (milieu) gevolgen van consumptievergroting/verandering moet voor de consument in de prijs tot uitdrukking komen.