Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake enkele grondslagen voor een beleid gericht op redelijke inkomensverhoudingen

Advies inzake enkele grondslagen voor een beleid gericht op redelijke inkomensverhoudingen

Adviesnr. 1978/13 - 15 september 1978

Eén van de doelstellingen van het sociaal-economisch beleid is de 'redelijke' of 'aanvaardbare' inkomensverdeling.
De Raad worstelt met het 'veelomvattende en ingewikkelde karakter van deze materie'.
Welzijn en redelijk inkomen zijn niet precies meetbaar en ook niet steeds in relatie met elkaar.
Bovendien zijn er primaire, secundaire en tertiaire inkomens (definities inkomensbegrippen CPB, Monografie 19: De Personele Inkomensverdeling 1952-1967).

Download:Volledig advies (648 kB)

De raad behandelt niet steeds unaniem: 

II Uitgangspunten en hoofdlijnen voor beleid, gericht op redelijke inkomensverdeling;
III Minimumloon; minimuminkomensgaranties voor zelfstandigen;
1. algemeen
2. karakter van het minimumloon
3. minimuminkomensgaranties voor zelfstandigden;
IV Maximuminkomen uit arbeid;
1. algemeen
2. standpunt van de interimnota
3. standpunten van de meerderheid/minderheid van de raad;
V Inkomen uit vermogen;
1. inleiding
2. omschrijving van de vermogensinkomsten
3. kwantitatieve betekenis van de vermogensinkomsten
4. standpuntbepaling voor de vermogensinkomsten
5. de personele vermogensverdeling
6. standpuntbepaling voor een beleid voor de vermogensverdeling.