Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake omvang en groei van de collectieve sector

Advies inzake omvang en groei van de collectieve sector

Adviesnr. 1978/11 - 22 september 1978

Beschrijving en analyse tonen de noodzaak van het gewijzigde beleid. De analyse is onder meer vanuit drie invalshoeken te weten;
1. de groei van het nationaal inkomen,
2. de verhouding tussen de groei van het aantal actieven en het aantal niet-actieven,
3. wederzijds beïnvloeding van de collectieve sector en de marktsector.

Download:Volledig advies (2587 kB)

De raad is het erover eens dat in de eerste plaats het aantal uitkeringstrekkers (bijv. werklozen, zieken) moet worden verminderd. 
De raad evalueert het beleid volgens:
Scenario A, beleid verondersteld bij de basisprojectie van het CPB,
Scenario B, door de regering voorgesteld beleid en
Scenario C, het beleid volgens de PvdA-oppositie, 'Werkgelegenheid door solidariteit'.

De raad concludeert, dat de mogelijkheden tot een gericht 'volumebeleid' zich beperken tot voornamelijk inkomensvervangende regelingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WAO, AAW), bij werkloosheid (WW, WWV, RWW), sociale ziektekostenregelingen (ZFW, AWBZ), en tot zekere onderdelen van de Algemene Bijstand (ABW).
Bijlage IV geeft het Rapport van de commissie Economische deskundigen van 28 juni 1978 weer.