Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Voorstel van de Raad van de Europese Gemeenschappen voor een vijfde richtlijn betreffende de structuur van de Naamloze Vennootschap

Advies betreffende het voorstel van de Raad van de Europese Gemeenschappen voor een vijfde richtlijn betreffende de structuur van de Naamloze Vennootschap

Adviesnr. 1978/10 - 18 augustus 1978

In het bijzonder wordt het oordeel van de raad gevraagd over de in het ontwerp vermelde bepalingen, over de medezeggenschap van de werknemers van NV's voor de samenstelling van het 'orgaan van toezicht' van de Raad van Commissarissen.

Download:Volledig advies (964 kB)

Een minderheid van de raad bepleit gelijkwaardige invloed hieromtrent van de factoren kapitaal en arbeid. Dit gaat de meerderheid wat te ver, bovendien zal zulks in andere Europese staten niet haalbaar zijn. Ook heeft de factor arbeid andere, wettelijke (uitgebreidere) mogelijkheden om zijn opvattingen op te dringen, dan het kapitaal dat alleen als algemene vergadering van aandeelhouders optreedt. Het alleen in Nederland gebezigd systeem van coöptatie wordt niet in het onderzoek betrokken.