Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Rapport van de commissie Economische Deskundigen

Rapport van de commissie Economische Deskundigen

Adviesnr. 1978/09: 28 juni 1978 (Commissie Economische Deskundigen)

Het gaat met de wereldhandel, de structuurproblematiek en het produktiepotentieel minder goed. Analyse en beleidsoverwegingen van macro-economische aard zijn nodig. En er zijn oplossingen nodig voor sectorproblemen en arbeidsmarktvraagstukken.

Download:Volledig rapport (2085 kB)

Door de crisis onder meer een sterk groeiend aantal inactieven in diverse opvangmechanismen, WAO, WWV, pre-pensioen.
Een verlaging van de arbeidsinkomensquote is een wezenlijke voorwaarde voor werkgelegenheid in de markt- en collectieve sector. Daarnaast kunnen begrotingsbeleid, monetaire- en wisselkoerspolitiek leiden tot herstel. Tijdens dat herstel is tijdelijke overschrijding van het financieringstekort (5%) toegestaan.
Een aantal gerichte stimuleringsmaatregelen passeren de revue energiebesparing, stadsvernieuwing, bevordering arbeidsmobiliteit via loondifferentiatie en quoteringsregeling voor moeilijk plaatsbaren, etc.