Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake o.a. een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon

Advies inzake onder andere een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon

Adviesnr. 1978/08 - 16 juni 1978

Artikel 14 lid 7 van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag eist dat de minister om de drie jaar aan de raad advies vraagt over de wenselijkheid van een bijzondere verhoging.
De minister wil met name weten, of in bepaalde gevallen de koppeling van het minimumloon aan de regelingsloonindex, ongedaan kan worden gemaakt.

Download:Volledig advies (757 kB)

Inhoud:

1. Inleiding
2. De wenselijkheid van een bijzondere verhoging van het wettelijke minimumloon
2.1 De adviesaanvraag
2.2 De analyse van:  a. Het effect van de verhogingen in vaste guldensbedragen b. Regelingslonen en verdiende lonen c. Minimimloon en werkgelegenheid d. Consequenties van een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon of van een verhoging van de minimumvakantietoeslag voor de Rijksbegroting en de Fondsen Sociale Verzekering e. Het aantal werknemers met minimumloon
2.3 Standpunten
3. Het elimineren van specifieke loonsverhogingen uit de index die als maatstaf dient voor de minimumloonaanpassing
3.1 Algemeen
3.2 Standpuntbepaling
4. De wenselijkheid van een nieuwe adviesaanvraag inzake het aanpassingsmechanisme van het wettelijke minimumloon.