Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake arbeidsmarktontwikkelingen in de bouwnijverheid

Advies inzake arbeidsmarktontwikkelingen in de bouwnijverheid

Adviesnr. 1978/06 - 10 maart 1978

Door zijn uitstralingseffect leent de sector bouwnijverheid zich bij uitstek voor het voeren van een anti-cyclisch beleid. Het onderhavige advies is grotendeels een reactie op de Nota Bouwbeleid 1976 en de latere Nota Bouwprognoses 1977-1982.

Download:Volledig advies (1118 kB)


1. Inleiding
2. Kenmerken en betekenis van de sector bouwnijverheid
3. Ontwikkeling werkloosheid/ werkgelegenheid in de bouwnijverheid; Verwachtingen
- Het algemene beeld,
- Regionale ontwikkelingen in de bouwwerkloosheid,
- Kwalitatieve discrepanties,
- Verwachtingen,
4. Enige kenmerken van de aanbod- en vraagzijde van de bouwarbeidsmarkt; enkele karakteristieken van het bouwarbeidsmarktproces
5. Doeleinden en middelen van een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid tav de bouwnijverheid
- Het verschuivend meerjarenprogramma voor de bouwproduktie,
- Bindingsfactoren ten behoeve van een structureel werkgelegenheidsbeleid,
- De opvang van structurele werkloosheid,
6. Samenvatting