Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake het te voeren grondstoffenbeleid

Advies inzake het te voeren grondstoffenbeleid

Adviesnr. 1978/03 - 20 januari 1978

Aanleiding is de vrees dat voor een aantal grondstoffen een fundamentele schaarste zal ontstaan (Club van Rome). De regering overweegt in internationale samenwerking een beleid te ontwikkelen, gericht op de beïnvloeding van (de ontwikkeling van) vraag en aanbod.

Download:Volledig advies (3094 kB)

Aan de orde komen:
- Agrarische grondstoffen, voeding (inclusief veevoeders), niet-voedsel (hout, vezels, rubber, huiden, tabak).
- Energiegrondstoffen, metalen.
- De mondiale situatie en perspectieven voor elke groep worden bekeken.
- Buffervoorraden, recycling en zuinigheid moeten uitkomst brengen.