Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake de functie van gemeenten ten aanzien van het sociale beleid in de onderneming

Advies inzake de functie van gemeenten ten aanzien van het sociale beleid in de onderneming

Adviesnr. 1978/02 - 16 december 1977

Rotterdam, Utrecht en Havenschap Delfzijl namen initiatieven tot sociaal (vestigings)beleid om tegen locale sociale spanningen te kunnen optreden. (Bijv. wegens te sterke industrialisatie, spanning op de arbeidsmarkt, woningnood, koppelbazen, veel buitenlandse arbeiders, etc.

Download:Volledig advies (809 kB)

Er zijn een aantal gemeentelijke ingrepen denkbaar:
a. bedrijven lichten de gemeente in over hun sociaal beleid;
b. gemeenten trachten het sociaal beleid binnen het bedrijf te stimuleren;
c. regelgevend optreden, krachtens wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld informatie verplichten;
d. vestigingsbeleid, waarbij bedrijven op grond van sociale maatstaven kunnen worden geselecteerd; bij voorbeeld bouwgrond krijgen van de gemeente.

De minister vreest een 'ondoorzichtige situatie' De raad staat verdeeld tegenover deze mogelijke ingrepen. waar eindigt de zorg voor de 'huishouding der gemeente' (artt. 167, 168 Gemeentewet)?
Beter is een wettelijke regeling van gemeentelijk vestigingsbeleid, die waar mogelijk samen kan lopen met de Wet Selectieve Investeringsregeling (S.I.R.)