Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1978 | Advies inzake de verzoeken om toetreding tot de Europese Gemeenschap van Griekenland, Portugal en Spanje

Advies inzake de verzoeken om toetreding tot de Europese Gemeenschap van Griekenland, Portugal en Spanje

Adviesnr. 1978/01 - 16 december 1977

Nagegaan wordt op welke wijze de inpassing succesvol kan verlopen. Wat zijn de directe gevolgen van uitbreiding.

Download:Volledig advies (1606 kB)

De raad acht het politiek juist dat deze landen zich bij de EG aansluiten als volwaardige lidstaten.
In het verleden is altijd de verwachting gewekt dat de EG open is voor Europese landen met  een democratische staatsvorm. Ten aanzien van de verwezenlijking van het lidmaatschap noemt de raad een aantal praktische moeilijkheden, speciaal voor Nederland met zijn open economie.
Uitgangspunt moet blijven Europese samenwerking, de Europese Unie (met inbegrip van de monetaire unie).