Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Het ontwerp van een EEG-Richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

Advies met betrekking tot het ontwerp van een EEG-Richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

Adviesnr. 1977/13 - 21 oktober 1977

De raad schenkt aandacht aan het effect van de ontwerp-richtlijn op het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid.
De ontwerp-richtlijn heeft niet alleen hierop betrekking maar ook op bijzondere, niet wettelijke voorzieningen voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Download:Volledig advies (814 kB)

Een voorbeeld van deze voorzieningen is de aanvullende pensioenvoorziening. Binnen vier jaar moet de richtlijn op dit gebied geïmplementeerd zijn.
De raad vindt deze periode te kort en stelt voor, overleg in onder andere de Stichting van de Arbeid af te wachten. Daarom dringt de raad aan op aanzienlijke verlenging van de termijn van implementatie.