Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies inzake het vakbondswerk in ondernemingen

Advies inzake het vakbondswerk in ondernemingen

Adviesnr. 1977/11 - 27 mei 1977

Volgens de raad is het wenselijk dat er algemene voorzieningen getroffen worden voor het vakbondswerk in de onderneming.

Download:Volledig advies (1853 kB)

De Raad stelt ook voor om in de wet vast te leggen, dat bij hem de bevoegdheid ligt om voorzieningen te treffen.
Omdat werknemers die actief zijn in het vakbondswerk een kwetsbare positie innemen, is het noodzakelijk dat de vakbondswerker enige rechtsbescherming krijgt (ontslagbescherming).
Het feit dat, én de ondernemingsraad én de vakbonden werknemers vertegenwoordigen, maakt het volgens de Raad noodzakelijk dat er een goed samenspel bestaat tussen ondernemingsleiding, ondernemingsraad en vakbonden.