Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Voorstellen van de Europese Commissie tot ordening van de markten voor goederenvervoer over de weg en de binnenwateren en per spoor

Adviezen over voorstellen van de Europese Commissie tot ordening van de markten voor goederenvervoer over de weg en de binnenwateren en per spoor

Adviesnr. 1977/10 - 2 september 1977

Adviezen van de Commissie Vervoersvraagstukken.
De commissie acht het vooralsnog ongewenst om op dit moment over te gaan tot het opheffen van de verplichtingen in het kader van het vervoerverslag.

Download:Volledig advies (578 kB)

De commissie beschouwt het geldende stelsel van margetarieven voor het grensoverschrijdende vervoer niet als ideaal en gaat akkoord, met de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen voorgestelde verlenging van de geldigheidsduur van betreffende verordening tot 31 december 1976.