Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies inzake enige wijzigingen van de Rijtijdenwet 1936

Advies inzake enige wijzigingen van de Rijtijdenwet 1936

Adviesnr. 1977/09 - 12 augustus 1977

Advies van de Commissie Vervoersvraagstukken.
De Commissie stelt voor dat de werkgever niet meer primair aansprakelijk is voor de rijtijden van het bemanningslid van het voertuig, maar dat deze zelf ook verantwoordelijk is.

Download:Volledig advies (658 kB)

De commissie vindt het zelfs onjuist dat de werkgever primair aansprakelijk is, aangezien de voorschriften voornamelijk gericht zijn op het bemanningslid.
De commissie stelt voor dat de bestraffing van de overtredingen moet worden geregeld in een aanvulling op de Rijtijdenwet, en niet, zoals wordt voorgesteld in de adviesaanvraag, wordt ondergebracht in de Wet Economische Delicten.