Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies inzake consumentenopvoeding op scholen

Advies inzake consumentenopvoeding op scholen

Adviesnr. 1977/08 - 21 juni 1977

Advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden.
Reeds op zeer jeugdige leeftijd treedt de mens op als consument, een rol die hij zijn verdere leven blijft vervullen, aldus de commissie.

Download:Volledig advies (568 kB)

Het aangebodene is echter qua omvang, variëteit, kwaliteit etc. niet meer te vergelijken met dat van tot kort na de Tweede Wereldoorlog toen de bestedingen grotendeels werden bepaald door de eerste levensbehoeften. De commissie bepleit invoering van consumentenopvoeding in het basisonderwijs, geïntegreerd in de vormings- en kennisgebieden 'sociale redzaamheid', 'gezond gedrag' en 'maatschappelijke verhoudingen'.