Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies inzake een partiele wijziging van de Stuwadoorswet 1914

Advies inzake een partiele wijziging van de Stuwadoorswet 1914

Adviesnr. 1977/06 - 5 mei 1977

Advies van de Commissie Arbeidswetgeving.

Download:Volledig advies (837 kB)

Hoewel het de bedoeling is de Stuwadoorswet te doen opgaan in een algemene Veiligheidswet, acht de minister een aantal wijzigingen van praktische en juridische aard nodig, die niet kunnen wachten en die naast het schrappen van verouderde bepalingen, een andere aansprakelijkheidsstelling in het leven roept en het stelsel van sancties op overtredingen verscherpt.
De commissie gaat akkoord en vult aan.