Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Rapport van de Commissie Economische Deskundigen

Adviesnr. 1977/05: 26 april 1977 (Commissie Economische Deskundigen)

De commissie beperkt zich tot macro-economische aspecten (groei, inflatie, werkgelegenheid, extern evenwicht en inkomensverdeling). Zaken als ontwikkelingsamenwerking, de kwaliteit van het werk en milieukwesties komen niet aan de orde.

Download:Volledig rapport (878 kB)

Na een schets van de groei van de naoorlogse economie tot 1971/73, volgt een verklaring voor de verslechtering van de economische situatie.
De werkgelegenheid kan alleen herstellen door investeringen van het bedrijfsleven en daling van de arbeidsinkomenquote.
Als de produktiviteitsstijging de komende jaren 3½% per jaar blijft, (wat het CPB verwacht), dan moet de arbeidsinkomenquote zeker 2% per jaar omlaag.
Voor de komende tijd verwacht de commissie weinig ruimte voor een hoger reëel inkomen en/of hogere collectieve lasten.