Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Rapport over de arbeidsmarktpositie van jongeren

Rapport over de arbeidsmarktpositie van jongeren

Adviesnr. 1977/04 - 15 maart 1977

Advies van de 'Werkgroep Arbeidsmarktanalyse' aan de Raad voor de Arbeidsmarkt.
De werkgroep stelt met het oog op de actuele arbeidsmarktproblematiek en de verwachtingen voor de komende jaren, vooral te kijken naar de werkgelegenheidskansen van jongeren bij omvangrijke werkloosheid.

Download:Volledig rapport (1504 kB)

Er wordt een analytische beschrijving gegeven van gegevens, die inzicht kunnen geven in de positie van jongeren bij de ontwikkeling van de verhouding tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid.
De werkgroep wil komen tot een zo scherp mogelijke definitie van jongeren als probleemcategorie op de arbeidsmarkt.
Ook willen ze conclusies trekken omtrent de betekenis van de belangrijk veronderstelde positie- en gedragskenmerken voor de arbeidsmarktperspectieven van jongeren.