Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | De toekomstige juridische status van de fusiegedragsregels en inzake een preventieve materiële toetsing van fusies door de overheid

Advies inzake de toekomstige juridische status van de fusiegedragsregels en inzake een preventieve materiële toetsing van fusies door de overheid

Adviesnr. 1977/02 - 21 januari 1977

De raad bepleit juridische basis van fusiegedragsregels, waarbij preventief toezicht in plaats van repressieve controle de voorkeur verdient.

Download:Volledig advies (1939 kB)

De gehele materie moet bezien worden vanuit het vraagstuk waar de concentratie van de beslissingsmacht ligt.

Zie:
1970/01. 1e advies fusiegedragsregels,
1971/05. informatie aan de regering bij ophanden zijnde fusies,
1971/13. commissie van onderzoek inzake fusiegebeuren,
1972/06. inzake EEG ontwerp-richtlijn,
1974/03. rapport fusiegedragsregels 1970-1973,
1975/07, inzake EEG voorstel betreffende bescherming werknemers bij fusies;