Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1977 | Advies over verbetering van de werkgelegenheidskansen van ouder wordende werknemers

Advies over verbetering van de werkgelegenheidskansen van ouder wordende werknemers

Adviesnr. 1977/01 - 13 januari 1977

Met dit advies wil de raad de aandacht vestigen op de specifieke problemen, die werknemers bij het ouder worden vaak ontmoeten bij het behouden of verkrijgen van een arbeidsplaats en bij hun carrièremogelijkheden.


Download:Volledig advies (1115 kB)

De raad concludeert dat in de beleidsvoering het accent moet vallen op het voorkomen van werkloosheid bij ouder worden, omdat het dan moeilijker is om een nieuwe baan te vinden.
Hiervoor moet het huidige beleid aangepast worden, omdat er tot op heden nog weinig activiteiten zijn ontplooid om werkloosheid bij ouderen te voorkomen, dan wel maatregelen te treffen om de werkloosheid van ouderen te verminderen.