Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1976 | Wenselijkheid van het eventueel laten vervallen van het één-derdecriterium uit de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Advies inzake de wenselijkheid van het eventueel laten vervallen van het één-derdecriterium uit de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Adviesnr. 1976/25 - 26 november 1976

Verdeeld advies (eigener beweging op instigatie van een aantal leden, dat van oordeel is dat deze clausule dient te worden geschrapt) ten aanzien van de wenselijkheid om part-time krachten met minder dan 1/3 van de normale werktijd (= 45 uur per week) onder de wet minimumloon te laten vallen.

Download:Volledig advies (524 kB)